Undersøgelser

Undersøgelser viser:
Det er bæredygtigt at trives på jobbet

Undersøgelser viser:  Det er bæredygtigt at trives på jobbet
Mange bruger en stor del af deres vågne tid på deres arbejde. Så hvordan vi har det på arbejdspladsen har stor betydning for, hvordan vi generelt har det.

Hvad afgør så, om vi trives på vores job? Ifølge en undersøgelse foretaget af Yougov 2019 værdsætter svenskerne gode kollegaer og spændende arbejdsopgaver højest. Men en god balance mellem arbejde og fritid og følelsen af, at det arbejde, du udfører, bidrager til en bedre verden, er også vigtigt.

Hos Blomdahl er medarbejdernes arbejdsmiljø meget vigtigt, og virksomheden har en politik, der gennemsyrer alle langsigtede beslutninger og alle aktiviteter, der udføres i det daglige.

Her oplister vi flere ting, som uafhængige undersøgelser har vist er vigtige for mennesker på deres arbejdsplads, og beskriver, hvordan vi griber disse an hos Blomdahl.

1. At have det sjovt
"At have det sjovt på sit arbejde betyder mere for ens lykke end familien"

(fra en undersøgelse foretaget blandt 5.000 svenskere på vegne af HR-gruppen Wise group)

- Hos Blomdahl mener vi, at to så vigtige ting ikke skal modarbejde hinanden. Hvorfor vælge, når det slet ikke er nødvendigt? Selvfølgelig kan man både have det sjovt på arbejdet og et velfungerende familieliv. Blomdahl har den glæde at se, at mange kolleger, der har været på forældreorlov, vender tilbage. Mange medarbejdere har fået flere børn i løbet af deres tid i virksomheden, og deres erfaring ses som et kæmpe aktiv.

2. At være stolt af din arbejdsplads
"Næsten 80 % af de unge ser på virksomhedernes sociale ansvar (CSR), når de søger job"

(ifølge en artikel i Dagens Analys)

- Blomdahls værdier er præget af åbenhed, og at alle mennesker skal behandles lige og med respekt. Mange sætter derfor pris på Blomdahl som arbejdsplads, hvor alt fra udvikling til lager befinder sig under samme tag, der er ordentlige arbejdsforhold med stort fokus på kvalitet, og at Blomdahls smykker er nikkelfri, så alle kan føle sig smukke hver dag.

3. Gode arbejdsforhold
"Mennesker, der føler sig støttet af deres kolleger, har et bedre helbred og lever tit også længere"

(fra en undersøgelse udført på 820 mennesker ved University of Tel Aviv, fremhævet af webstedet Motivation)

- Relationen mellem de enkelte kollegaer kan Blomdahl naturligvis ikke styre, men til gengæld tilbydes andre sundhedsmæssige fordele. Massage i arbejdstiden en gang om måneden, et generøst fitnesstillæg for at opmuntre til bevægelse, arbejdsbriller til alle, der har brug for dem og frisk frugt, for blot at nævne nogle få.

4. Følelsen af ​​at høre til i et team
"Vi stræber konstant efter at tilhøre en gruppe og finde vores rolle i den"


(ifølge FIRO-modellen, Fundamental Interpersonal Relations Orientation)
- Blomdahls politik foreskriver, at alle medarbejdere får den introduktion og træning, de skal bruge for at kunne arbejde sikkert og sundt. Så langt så godt, men de uformelle situationer danner også relationer, som er mindst lige så vigtige. Som den fælles morgenmad vi har på virksomheden, med kaffe og sandwich og kaffe lige inden klokken tre hver dag.

5. Selvstændighed med klare mål
"At kunne styre sit eget arbejde i en vis udstrækning er en forudsætning for, at man trives på jobbet"


(fra en forskningsundersøgelse baseret på data fra næsten 9.500 ansatte, udgivet af websitet Kollega)
- I Blomdahls politik står der også: "Vi har en klar og synlig ledelse med respekt og omtanke for hver enkelt medarbejder."
At vi giver mennesker mulighed for at kunne påvirke deres arbejdssituation er netop for at vise en sådan respekt og omsorg. Tydelighed er også vigtigt. Når du ved præcis, hvad der forventes af dig og får feedback på det rigtige tidspunkt, bliver alt meget nemmere. Frihed under ansvar med klare mål er det, der gælder hos Blomdahl."

6. Udviklingsmuligheder
"At lave det samme hver eneste dag kan være kedeligt og utilfredsstillende i det lange løb"

- Alle, der arbejder i produktionen hos Blomdahl, roterer i deres arbejdsproces for at få flere og mere varierede opgaver. På samme måde opfordres alle afdelinger til at lære af hinanden. Medarbejderne må gerne tage mere ansvar, og så får man også chancen for at avancere i virksomheden. Kompetenceudvikling og udviklingssamtaler er en selvfølge og sker løbende for at finde alles styrker og potentiale.

You may also like