Vår Integritetspolicy

För oss på Blomdahl betyder trygghet mycket. Inte bara tryggheten i att du ska kunna bära våra hudvänliga smycken, utan även i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller för all kontakt du har med oss, såsom besök på hemsidor och kontakt med vår kundtjänst.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Blomdahl Medical AB (org.nr 556193–1956), Olofsdalsvägen 45, 302 41 Halmstad, Sverige, är personuppgiftsansvarig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med de gällande bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en enskild person definieras som personuppgift. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till en enskild person.

NÄR HANTERAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi hanterar och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, i samband med att du besöker vår sida eller när du kontaktar vår kundtjänst. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information men även för att uppfylla lagar samt för att kunna göra kund- och marknadsanalyser.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Det vi kan komma att spara om dig är:

  • Ditt namn, din ålder, ditt kön, adress, telefonnummer, e-mailadress, din kommunikation med oss, information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

För dig som är en potentiell kund sparar vi delar av ovanstående information för att vi tror att du kan ha nytta av våra tjänster och produkter i framtiden.

När du kontaktar oss i ett kundtjänstärende sparar vi nödvändig information som kan hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning.

I samband med en reklamation/kundtjänstärende kan viss information komma att klassas som känslig.

När du besöker vår webbsida använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. Du hittar mer information om hur cookies fungerar och hur vi hanterar dem nedan.

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi hanterar och behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Ge dig uppdaterad information, marknadsföringserbjudanden såsom nyhetsbrev, kampanjerbjudanden och kataloger
  • För att hantera kundtjänstärenden/reklamationer

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in för eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Dina personuppgifter sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos oss, till exempel via kontakt med vår kundtjänst.

För att radera dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade. Vissa uppgifter på t.ex. fakturor kan inte raderas i enlighet med bokföringslagen. Om du har gett ditt samtycke till att vi skickar ut marknadsföringsmaterial, kommer vi att behandla dina uppgifter tills du har avregistrerat dig från utskick.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Blomdahl Medical AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part exempelvis vår IT-partner. Utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller till offentliga myndigheter, om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna. Blomdahl Medical AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Alla personuppgifter sparas i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg. Tryckt material förvaras i låsta skåp dit endast behörig personal har tillgång.

DINA RÄTTIGHETER

Blomdahl Medical AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att radera, rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Maila oss då på info@blomdahl.com eller ring oss på 035-18 15 00.

COOKIES

I samband med att du besöker blomdahl.se eller någon av våra andra sajter, använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator eller smartphone. Informationen i cookien är sedan möjlig att använda för att följa en användares surfande. Vi sparar bl.a. en slumpmässig nyckel som vi använder för att hämta dina inställningar, hålla dig inloggad och hålla reda på vad du har i din önskelista. När du besöker någon av våra webbplatser för första gången får du godkänna detta.

KONTAKTINFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Telefon 035-18 15 00, info@blomdahl.com Blomdahl Medical AB, Olofsdalsvägen 45, 302 41 Halmstad